وقف نامه ی شاه عباس بزرگ (1004 هجری قمری)
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٦  کلمات کليدي: وقف نامه ، میدان نقش جهان ، شاه عباس ، اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
    الحمدلله الذی وقف کل حامد بالعجز عن اداء تحمیده و قصر کل شاکر عن القیام بشکر احسانه و مزیده نحمده علی ما وقف من اختار من احبائه لاشاعه اصناف الخیرات و نشکره علی ما الهم من ارتضی من اولیائه لاذاعه انواع المبرات و نصلی علی سیدالانبیاء و اشرف اهل الارض و السماء و الشافع المشفع فی یوم الجزاء دیباجه صحیفه المظاهر الربانیه و منبع رحیق الفیوض السبحانیه صلی الله علیه و آله. مصابیح الاسلام و مفاتیح دارالسلام خصوصا امیرالمومنین و امام المتقین و نفس رسول رب العالمین قسم الجنه و السقر و صاحب احد و خیبر. الذی من تولاه فقد فازودا من کل خطر و من عاداه فقد خاب و فی امه نظر سلام الله علیه و اولاده الائمه الاجد عشر الذین هم صفوه الله من بین البشر و حجه علی اهل الوبر و المدر من غاب منهم و من حضر سلاما دایما الی یوم الحشر. باعث بر تحریر این صحیفه صحیحه شرعیه الارکان و المبانی و غرض از تنمیق این وثیقه انیقه ملیئه الالفاظ و المعانی آنکه چون بمضمون آیه وافی هدایه «و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا» فتح ابواب خیرات و نصب اسباب صدقات جاریات. موجب نجات و سمو درجات یوم «یاتی بعض آیات ربک لاینفع نفسا ایمانا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانا خیرا» لهذا همت والا نهمت و جملگی نیت خیر امنیت اعلیحضرت پادشاه اسلام پناه ملایک سپاه المؤید بالنصر العزیز من عند الله خاک آستانه‏ی خیر البشر، مروج مذهب حق ائمه اثناعشر، غلام به اخلاص امیرالمؤمنین، چاکر باختصاص عتره سید المرسلین، حامی حوزة الدین بسیفه و سنانه، ناصر اهل الایمان بیده و لسانه صاحب النسب الطاهر النبوی و الحسب الباهر العلوی عباس، بدان مصروف و معطوف است که عامه‏ ارباب فقر و صلاح و کافه‏اصحاب استحقاق وفلاح از روی فراغ بال و رفاه حال به اداء مراسم طاعات و قیام به وظایف عبادات و دعای دولت ابدی الاتصال لازالت آمنة من وصمة الزوال مشغول بوده باشند. پس رجاء لعظیم الثواب و طلبا لجزیل الاجر یوم الحساب وقف صحیح شرعی نمودند و حبس مؤبد مخلد فرمودند. قربة الی الله تعالی آنچه تا حین صدور هذا الوقف عنه در تحت تصرف مالکانه‏ خود داشتند، خالیا عن حق الغیر و عن کل ما یمنع صحة الوقف و مشروعیته بر حرم اشرف و مرقد ارفع اقدس سید کونین و نبی الثقلین و صاحب مقام قاب قوسین اشرف الانبیاء و المرسلین و افضل الاولین و الاخرین صلی الله علیه و آله اجمعین و بر عتبه علیه و روضه قدسیه سلطان سریر ولایت، دیباچه صحیفه‏ی امامت و هدایت المخصوص بتخصیص «انما ولیکم الله» المنصوص بتنصیص «من کنت مولاه فعلی مولاه» امیرالمؤمنین و امام المتقین و ساقی الکوثر فی یوم الدین سلام الله علیه و اولاده المعصومین و آن همگی و تمامی و جملگی کاروانسرای واقع در صدر میدان نقش جهان دارالسلطنه‏ اصفهان مع قیصریه‏ متصل به آن و کل بازار دور میدان مذکور و حمام واقع در حوالی آن مشهور به حمام شاهی ‏که جمیع آنها احداث کرده‏ کلب آستان علی بن ابی‏طالب(ع) بندگان نواب کامیاب سپهر رکاب اعلیحضرت واقف است، خلد الله ملکه و اجری فی بحار الخلود فلکه و در بین صیغه‏ی وقف شرط فرمودند که نصف حاصل اجاره‏ موقوفات مذکوره در وجه وظیفه‏ و ارتزاق و مدد معاش سادات عالی درجات بنی‏حسین که ساکن و عاکف مدینه طیبه مقدسه باشند، صرف نمایند؛ خواه مرد و خواه زن. به شرط آن‏که وظیفه و سیورغال و مواجب نداشته باشند و شیعه‏ امامی اثناعشری باشند و شرط زن آن است که بیوه باشد یا بکری که هنوز در حباله‏ زوجیت احدی در نیامده باشد و چون اختیار شوهر نماید دیگر چیزی به او ندهند، و نصفی دیگر را در وجه وظیفه‏ و مدد معاش و ارتزاق ساکنان و متوطنان نجف اشرف صرف نمایند، خواه مردان و خواه زنان و شرط در مذکر و مؤنث همان است که مذکور شد و ایضا وقف صحیح شرعی نمودند نواب ولایت انتساب ابدالله دولته الی یوم الماب بر مراقد مقدسه و مضاجع مطهره نبی الورا و ائمة الهدی و البتول الزهرا و حضرت خاتم الأوصیاء اعنی حضرات چهارده معصوم علیهم اشرف الصلوة و اکمل التحیات همگی و تمامی و جملگی نصف تام شایع کامل از جمیع خانات و مستقلات و املاک و اراضی و باغات و طواحین و جداول و انهار و قنوات که در تصرف شرعی خود دارند و به عقود لازمه‏ شرعیه به ملکیت بندگان ایشان در ازمنه مختلفه درآمده، خواه در شهر اصفهان واقع باشند خواه در موضع دیگر، به تفصیلی که درین صحیفه‏ ملیئه مرقوم شده. و شرط فرمودند که نصف حاصل این نصف را در وجه وظیفه و ارتزاق مدد معاش سادات بنی فاطمه سلام الله علیها صرف نمایند، ذکورا کانوا او اناثا، به شرط آنکه شیعه اثناعشریه باشند. و در زمان همان شرط که قبل از این مذکور شده معتبر است. و نصف دیگر را که ربع اصل باشد، در وجه وظیفه و ارتزاق و مدد معاش فقرا و مساکین اهل ایمان و مستحقین که تشیع ایشان معلوم و ظاهر باشد صرف نمایند؛ خواه مرد و خواه زن، خواه سید و خواه عام. و سبب آنکه کل مذکورات را وقف نفرموده اند و به نصف قرار داده آن است که هرگاه بندگان نواب همایون خلد الله ملکه و سلطانه در آنها شریک باشند، موجب زیادتی رواج و آبادانی خواهد بود. و نیز به وجه شرعی مقرر فرمودند که چون بعد از عمر طویل نوبت تولیت به دیگری رسد، کل املاک و مستقلات مذکوره با جمیع توابع و لواحق به طریقی که نصفش وقف شده کل آن وقف باشد و بر نهجی که نصف آن صرف سادات و فقرا و مساکین می شد، نصف دیگر صرف شود و نیز شرط فرمودند که بندگان ایمان پناه ظل الله ابدت ایام دولته که آنچه حاصل موقوفات مذکوره شود، اولا صرف تعمیر و آبادانی و ضروریات زراعت و مصالح  الاملاک و سایر ماهومن هذا القبیل نمایند. و مادام که احتیاج به تعمیر باشد، به هیچ احدی یک دینار ندهند که مانند گوشت خوک بر ایشان حرام است. و تولیت موقوفات مذکوره را به نفس نفیس خود تفویض فرموده‏اند، مادامت الدنیا مشرقة بنور وجوده الاشرف الارفع لازال مخلدا مؤبدا الی یوم التناد و من بعد به هر کس که پادشاه وقت باشد و تعیین وظایف و زیاد و کم آن برای متولی منوط و مربوط است که فراخور استحقاق و کثرت عیال مقرر دارد و حق التولیه را بعد ازوضع مالوجهات و اخراجات عشر مقرر فرموده‏اند که همه ساله متولی بحق السعی خود متصرف شود، و اگر چیزی زیاده بر عشر تصرف نماید، خون حضرت امام حسین علیه السلام را خورده باشد و در روز قیامت شرمنده‏ خدا و رسول و ائمه‏ هدی باشد. و از پادشاهان هر وقت التماس نمودند که چون نوبت تولیت بهر یکی از ایشان رسد، زیاده بر مالوجهات واقعی از موقوفات مذکوره نگیرد، تا او نیز داخل خیر و ثواب باشد و در تعمیر و ترویج و آبادانی و تنسیق نهایت جد و اهتمام نموده نوعی فرمایند که عند الخالق و الخلایق مأجور و مشکور باشند. هذا ما عهدنا الیهم و العهدة فی الدارین علیهم و بعد از آنکه اعلیحضرت ظل الهی، خلد الله ملکه ابدا، متلفظ به صیغه‏ شرعیه وقف کما هو طریقه شرعا شده اند، موقوفات مزبوره را از ید و تسلط مالکانه‏ خود بیرون فرموده بید تولیت شرعی قبض فرمودند و جمیع ما لابد منه من الشرایط و الارکان علی ما هو مقرر فی الشریعة المطهره علی صاحبها و آله افضل الصلوه و اکمل التسلیمات متحقق گشت، فصارت المذکورات باسرها و المسطورات عن آخرها موقوفة وقفا صحیحا لازما ثابتا ملخدا مؤبدا و لا یباع و لا یوهب و لا تغیر و لا تبدل الی: (ان یرث الله الارض و من علیها و هو خیر الوارثین) و لجمیع ذلک وقع الاشهاد علی وقع الحق و نهج السداد و بعد ذلک عالیحضرت خاقان سلیم شان ابدت دولته الی انقراض الزمان جمیع مسلمانان را ذکورا و اناثا مرخص فرموده اند که در اراضی و باغات و املاک و عمارات و سایر مذکورات که بالمناصفه در آن شریکند، نمازبگزارند و در کل آب ها وضو و غسل نمایند؛ و اگر احدی کری داشته باشد، نیز مرخص است که هرگاه احتیاج داشته باشد، پر آب سازد. اما هیچ احدی مرخص نیست که یک قطره از آن آبها بدون جهت شرعی به زراعت خود برد. و همچنین از اصحاب حمامات مرخص نیستند که به حمامات خود برند. الا به حماماتی که داخل موقوفات مذکوره است. و هر کس از پادشاهان که طمع در موقوفات مذکوره نماید، یا به خلاف شرع اقدس تصرف کند، به غضب و سخط الهی درآید و در روز جزا نزد حضرت رسالت پناه و حضرت امیرالمومنین و حضرات ائمه معصومین شرمنده و مواخذ باشد و الله سبحانه علی ذلک بشهید و الختم بالصلوه و السلام علی سید الانام و آله البرره الکرام وسایل النجات فی یوم القیام صلوه و سلاما دائما بدوام اللیالی و الایام. تحریرا سنه الف و ثلاث و عشر من الهجره النبویه.


 
میدان نقش جهان پیاده راه شد
ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٩  کلمات کليدي: میدان نقش جهان ، اصفهان ، میدان شاه ، پیاده راه

با ممنوع شدن تردد وسایل نقلیه ی موتوری،

میدان نقش جهان برای همیشه پیاده راه شد


 
برترین میدان جهان
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٩  کلمات کليدي: میدان نقش جهان ، اصفهان ، ده میدان برتر ، نقش جهان

    سایت landarchs اخیرا مطلبی را به نقل از نویسنده ای انگلیسی به نام خانم  Sonia Jackett منتشر کرده که در آن ده میدان برتر دنیا معرفی گشته اند. در این بین میدان نقش جهان اصفهان به عنوان برترین میدان در رده ی اول معرفی شده است. این ده میدان به ترتیب عبارتند از:

10- میدان التحریر - قاهره - مصر

9- میدان تایمز - نیویورک - ایالات متحده

8- میدان دی آرماس - کوسکو - پرو

7- میدان رینگ گلونی - کراکف - لهستان

6- میدان فدراسیون - ملبورن - استرالیا

5- میدان سن پیتر - واتیکان

4- میدان ترافالگار - لندن - انگلستان

3- میدان سرخ- مسکو - روسیه

2- میدان دل کامپو - سیه نا - ایتالیا

1- میدان نقش جهان - اصفهان - ایران

منبع: سایت landarchs


 
میدان نقش جهان
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٤  کلمات کليدي: میدان نقش جهان ، اصفهان ، 2000 تومانی ، میدان

    یک عکس جالب از میدان نقش جهان


 
میدان نقش جهان به قلم دکتر هنرفر
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧  کلمات کليدي: میدان نقش جهان ، اصفهان ، هنرفر ، میدان

شکوفایی اصفهان
    شاه اسماعیل اول به شهر اصفهان علاقه ی وافر داشت. احداث باغ بزرگی به نام نقش جهان که در زمان شاه عباس اول به میدان نقش جهان تبدیل گردید از مستحدثات اوایل دوران پادشاهی وی به شمار می رود و هرگاه که به اصفهان می آمد در عمارت دولتخانه باغ نقش جهان اقامت می کردو به هنگام توقف در اصفهان بیشتر به شکار علاقه مند بود و معمولا در اطراف آتشگاه اصفهان به شکار می پرداخت و با آن که تبریز عملا پایتخت او به شمار می رفت، مهمترین آثار تاریخی دوران فرمانروایی وی هنوز در شهر اصفهان برپاست.
میدان نقش جهان
    در محل این میدان (قبل از آن که شهر اصفهان به پایتختی صفویه انتخاب شود) باغی وسیع وجود داشته است به نام نقش جهان. در دوره ی شاه عباس اول، آن باغ را تا حد امروزی آن، وسعت داده اند و در اطراف آن مشهورترین و عظیم ترین بناهای تاریخی اصفهان که شهره ی آفاق است مانند مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف الله و عمارت عالی قاپو و سردر قیصریه به وجود آمده است. طول این میدان از شمال به جنوب بالغ بر 500 متر و عرض آن حدود 165 متر است.در قرن یازدهم هجری (قرن هفدهم میلادی) این میدان یکی از بزرگترین میدان های جهان بوده است و در دوره ی شاه عباس و جانشینان او محل بازی چوگان و رژه ی ارتش و چراغانی و محل نمایش های مختلف بوده است. دو دروازه ی سنگی چوگان از آن دوره هنوز در شمال و جنوب میدان از عظمت دیرین آن حکایت می کند. شرح مفصل این میدان را سیاحان مشهور اروپایی که در عصر صفویه از پایتخت ایران دیدن کرده اند مانند شوالیه شاردن فرانسوی، تاورنیه، پیترو دولاواله، سانسون، انگلبرت کمپفر، و دیگر سیاحان اروپایی عصر صفویه و قاجاریه به دست داده اند.

میدان نقش جهان در اواخر عهد قاجار

میدان نقش جهان در اواخر عهد قاجار

 

میدان نقش جهان و مرکز شهر اصفهان

 

میدان نقش جهان

میدان نقش جهان و مسجد جامع عباسی

 

میدان نقش جهان در گذشته ی نه چندان دور

میدان نقش جهان در گذشته ی نه چندان دور


 
میدان نقش جهان از دیدگاه دکتر لطف الله هنرفر
ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱  کلمات کليدي: میدان نقش جهان ، میدان شاه ، اصفهان ، هنرفر

میدان شاه:
    در محل میدان شاه (قبل از آن که شهر اصفهان به پایتختی صفویه انتخاب شود) میدانی وجود داشته است به نام نقش جهان. در دوره ی شاه عباس کبیر آن میدان را تا حد امروزی آن، وسعت داده اند و در اطراف آن بناهای تاریخی مشهور مسجد شاه و مسجد شیخ لطف الله و عمارت عالی قاپو و سردر قیصریه به وجود آمده است. طول این میدان از شمال به جنوب بالغ بر 500 متر و عرض آن در حدود 165 متر است. میدان شاه در ردیف بزرگترین میدان های جهان است و در دوره ی شاه عباس و جانشینان او محل بازی چوگان و رژه ی ارتش بوده و دو دروازه ی سنگی چوگان از آن دوره هنوز در شمال و جنوب میدان باقی مانده است .
مسجد شاه:
    در ضلع جنوبی میدان تاریخی نقش جهان در سال 1020 هجری مسجد شاه، به فرمان شاه عباس کبیر، در بیست و چهارمین سال سلطنت او شروع به ساختمان شده است و به منظور تزیین میدان بزرگ شاه در سال 1025 هجری در حالی که هنوز مشغول پی ریزی قسمت های دیگر مسجد بوده اند، سردر نفیس کاشی کاری معرق آن را به اتمام رسانیده اند.


 
تجاوزی دوباره به حریم میدان نقش جهان
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٤  کلمات کليدي: میدان نقش جهان ، اصفهان ، میراث فرهنگی ، خیابان کشی

«می‌خواهند ابرویش را درست کنند‌، چشمش را هم کور می‌کنند»، این روایت چندین ساله آثار تاریخی اصفهان است که مدیران شهری هر روز به بهانه روان سازی تردد خودروها یا درآمدزایی برای شهر انگشت خود را در چشم یکی از آثار تاریخی اصفهان کرده و هویت شهر را کور می‌کنند.

این داستان دل‌گدازی است که سال‌ها میدان نقش جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز یونسکویی‌ها هم حریف آرایشگران اصفهانی نشدند!

به گزارش ایسنا، میدان نقش جهان بار دیگر دستخوش مداخلات بشری به بهانه توسعه شهری می‌شود؛ این بار نه با برج سازی بلکه با کشیدن خیابانی به اسم آقا نورالله نجفی در حریم میدان و از پشت گنبدهای خاکی رنگ مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان!

خیابان آقا نورالله نجفی به گفته شهردار منطقه 3 اصفهان به صورت شمشیری خیابان حافظ را به خیابان نشاط متصل می‌کند تا تردد خودرو از میدان نقش جهان متوقف شود؛ خیابانی که ساخت آن به تازگی آغاز شده است و بر اساس آنچه ‌در طرح تفصیلی آمده، باید گذرگاهی با عرض 12 متر و با حفظ بافت تاریخی این منطقه باشد، ولی بنا بر آنچه شنیده می‌شود، آغاز عملیات اجرایی احداث خیابانی با عرض 20 متر است! خیابانی که مقرر شده حجم ترافیک خیابان‌های حافظ و سپه را به دوش بکشد!

این پروژه با نگاه‌های تیزبین دنبال می‌شود


به گفته احمد امین‌پور، رییس‌ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان به طور کلی اطلاق نام خیابان به پروژه‌ای که در حال اجرا پشت مسجد شیخ‌لطف‌الله است، مشکل دارد، زیرا بنا بر طرح تفصیلی شهر اصفهان این گذرگاه، تنها یک گذرگاه برای کمک به احیای بافت تاریخی و دسترسی محلی است.

امین پور در گفت‌وگو با ‌ایسنا در اصفهان، با بیان اینکه افزایش عرض این گذرگاه و تبدیل آن به خیابان، رفت و آمد و بارگذاری ترافیکی در این منطقه را تشدید می‌کند، گفت: افزایش رفت و آمد موجب افزایش ساخت ‌و ساز و بارگذاری مضاعف پشت مسجد شیخ‌لطف‌الله می‌شود.

وی ادامه داد: مهمترین نکته این پروژه اجرای آن در نزدیکترین حالت ممکن به یکی از بزرگترین بناهای تاریخی جهان است و همین امر موجب می‌شود همه با نگاهی تیزبین این پروژه را دنبال کنند.

رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به اینکه نبود هیچ اثر تاریخی ثبت شده پشت میدان نقش جهان، نباید توجیهی برای چنین مداخلاتی باشد،‌ تصریح کرد: در طرح تفصیلی مشخص شده ‌که این گذر نه خیابان بلکه تنها معبری با عرض 12 متر است و افزایش عرض آن خلاف قانون است و جای هزاران سوال دارد.

خیابان آقا نور الله نجفی، یک گذر 12 متری است


هم‌چنین ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان نیز در این خصوص گفت: چنانچه فعالیت‌های شهرداری در این منطقه بر خلاف مصوبات کمسیون ماده 5 باشد و احداث گذرگاه آقا نورالله نجفی با عرض بیش از 12 متر انجام شود، خلاف قانون است و اداره کل میراث فرهنگی به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد گذر پشت مسجد شیخ لطف‌الله تنها با هدف پیاده رو شدن میدان نقش جهان انجام شده است،‌ گفت: ایجاد گذر 12 متری در محدوده شرقی میدان در بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و توسط مهندسین مشاور این طرح پیش‌بینی و با توجه به اینکه در مسیر خانه‌های تاریخی نبود در کمیسیون ماده پنج پذیرفته شد.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از موارد مطرح ‌در زمان پیشنهاد این طرح از هم گسیختگی بافت تاریخی پشت میدان با احداث این گذر بود، افزود: پس از مطرح شدن این مسأله مشاور بازنگری طرح تفضیلی تأکید کرد که این پروژه، خیابان خط‌کشی شده نیست و تنها یک گذر 12 متری با پیچ‌وتاب فراوان است و از گذرهای موجود در این منطقه نیز عبور می‌کند.

احداث گذرگاه آقانورالله نجفی ضرورتی ندارد


محمود محمدی، عضو شورای شهر اصفهان و مدرس شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان نیز در این رابطه‌ ‌گفت: به لحاظ شهرسازی ساخت و سازهایی مانند این گذر نباید پشت میدان نقش جهان انجام شود.

وی افزود: مشاور طرح تفصیلی برای جلوگیری از آسیب دیدن خانه مشروطیت عرض این خیابان را کاهش داد و بر اساس طرح تفصیلی شهر اصفهان قرار بود در این منطقه یک خیابان نه بلکه تنها یک گذر 12 تا حداکثر 14 متری که برای دسترسی محلی مناسب است، احداث شود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: به عنوان مدرس شهرسازی این تعرضات را به صلاح این منطقه از شهر نمی‌دانم و واقعا نمی‌دانم چه ضرورتی دارد که از خیابان نشاط به سمت میدان یک چنین گذرگاهی ‌باشد!

محمدی در خصوص نظر شورای شهر اصفهان در خصوص احداث چنین خیابانی گفت: متاسفانه با دیدگاه‌هایی که در شورای فعلی شهر اصفهان وجود دارد و اطلاعی که این دوستان از نظر من در خصوص چنین طرح‌هایی دارند، کمتر از تخصص ما استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه نقش این گذرگاه نباید بیشتر از گذرهایی مثل پشت‌ مطبخ و کوی سعدی باشد و تنها امکان تردد آسان تر برای دستری محلی را فراهم کند، ‌تأکید کرد: گذری که قرار است ساخته شود، نقش ترافیکی نخواهد داشت و فقط یک دسترسی محلی است و من دلیل احداث پارکینگ در این منطقه را نمی‌دانم!

محمدی با اشاره به اینکه ساخت پارکینگ‌ مجاور بنای تاریخی بزرگی مانند میدان نقش جهان نادرست است،‌ تصریح کرد:ساخت پارکینگ در مناطق تاریخی به معنای هدایت خودروها به سمت مکان‌های تاریخی است و از میدان نقش جهان تا خیابان نشاط نباید پارکینگی وجود داشته باشد. 

 

منبع:ایسنا


 
میدانی به نام نقش جهان
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۸  کلمات کليدي: میدان نقش جهان ، اصفهان ، تاریخچه میدان نقش جهان ، ثبت جهانی

میدان نقش جهان:

    میدان نقش جهان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۱۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت ۱۳۵۸ جزء نخستین آثار ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید.

بناهای تاریخی نقش جهان:

    بناهای تاریخی موجود در میدان نقش جهان شامل عالی قاپو، مسجد جامع عباسی (شاه)، مسجد شیخ لطف الله و سردر قیصریه است. علاوه بر این بناها دویست حجره دو طبقه پیرامون میدان واقع شده است که عموما جایگاه عرضه ی صنایع دستی اصفهان می باشند.

وجه تسمیه و نامها:

    تا پیش از دوره صفویه، در جایگاه کنونی این میدان، باغی به نام نقش جهان وجود داشته است. این باغ، نام خود را از شهری در آذربایجان گرفته که اینک به نام نخجوان خوانده می شود. حمدالله مستوفی درباره این شهر گفته است: شهری خوش است که آن را نقش جهان خوانند و اکثر عمارات آن از آجر است. سایر نام هایی که برای میدان نقش جهان ذکرشده عبارتند از: میدان، میدان بزرگ، میدان اصلی شهر، میدان نو، میدان قصر، میدان شاه، میدان سلطنتی، میدان بزرگ شاهی، و امروزه میدان امام!!

ویژگیها و مختصات میدان نقش جهان:

     میدانی مستطیل شکل به درازای ۵۰۷ متر و پهنای ۱۵۸ متر که در مرکز شهر اصفهان است. پیرامون میدان دویست حجره دو طبقه قرار دارد. افزون بر آن چهار بنای عالی قاپو، مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف الله و سردر قیصریه نیز در چهار ضلع این مستطیل ساخته شده اند.

تاریخچه:

    در پایان دوره قاجار، تمامی میدان نیاز به مرمت داشت. پیش از آنکه شهر اصفهان به پایتختی ایران صفوی برگزیده شود در محل این میدان باغی گسترده وجود داشته است بنام نقش جهان. این باغ همچنین محل استقرار ساختمانهای دولتی و کاخ فرمانروایان تیموری و آق قویونلوها بود. در آن زمان بخش میدانی باغ، درب کوشک نام داشت. این بخش در ضلع غربی میدان نقش جهان امروزی و در محل ساخت کاخ عالی قاپو قرار داشته است. در دوران سلجوقیان، دست کم بخشی از باغ نقش جهان بنام به میدان کوشک بوده است. دستگیری برکیارق از سوی برادرش محمود در این میدان رخ داده است. از ابتدای سلطنت شاه عباس اول، سطح میدان در اندازه بسیار بزرگتر از میدان کوشک سابق تسطیح شده و بارها آیین چراغانی و آتش بازی در آن برپا شده است. در طول دوران ساخت میدان و پس از آن در سراسر دوران صفویه، میدان زنده و فعال بوده، لیکن در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین، به تدریج از رسیدگی به میدان خودداری شده است. در ایام سلطنت شاه سلطان حسین، جویهای آب به تدریج راکد شده و آخرین درختان باقیمانده از درختانی که شاه عباس به دست خود کاشته بود، خشکیده اند. در دوره قاجار، این میدان نیز مانند سایر بناهای تاریخی اصفهان مورد بی توجهی قرار گرفت. بخشهایی از میدان در طول دوران آشفتگی ایران از حمله اشرف افغان تا استقرار حکومت قاجاریه، تخریب گردید. بخشهایی نیز از جمله عمارت نقاره خانه در دوره قاجار از میان رفت.

ابنیه پیرامونی و در پیرامون میدان:

    مشهورترین و عظیمترین بناهای تاریخی اصفهان مانند مسجد جامع عباسی یا مسجد شاه (در ضلع جنوبی)، مسجد شیخ لطف الله (در ضلع شرقی)، عمارت عالی قاپو (در ضلع غربی) و سردر قیصریه (در ضلع شمالی) ساخته شده است. اطراف میدان را چهار بازار بزرگ احاطه کرده اند. عایدات چهار بازار اطراف میدان، در سال ۱۰۱۷ قمری وقف چهارده معصوم شده است. مسجد جامع عباسی مهمترین مسجدی است که از دوره صفویان در ایران برجای مانده است. سردر قیصریه بنایی است در ورودی اصلی بازار بزرگ اصفهان. این بنا در گذشته نه چندان دور (زمان ناصرالدین شاه) دارای سه طبقه بوده است. کاخ عالی قاپو در ضلع غربی میدان در ۶ طبقه و به زیربنای حدود ۱۸۰۰ مترمربع، احداث شده است. ارتفاع نهایی این کاخ از سطح میدان ۳۴ متر بوده و در هر طبقه تزئینات هنری خاص خود را دارد. از خصوصیات بارز این بنا وجود خاصیت واکنش صوت و صدا در محل ورودی، تالار پذیرایی بسیار زیبا، تالار اصلی موسیقی و ۵۳ اتاق به منظور استفاده جهت اتاق نشیمن، اتاق جلسه، دولتخانه و محل استقرار سفرا و میهمانان است. سازه بنا برپایه دیوارهای باربر و تیرها و ستونهای چوبی استوار است. برخی کارشناسان نظیر آندره گدار و لطف الله هنرفر براساس نظر اسکندر بیک منشی (که در کتاب عالم آرای عباسی منعکس شده) اعتقاد دارند که این بنا شالوده ای تیموری دارد و در مقابل کارشناسانی مانند اوژنیو گالدیری طرفدار نظریه جدیدالاحداث بودن کل بنا هستند. شاه عباس به منظور قداست بخشیدن به کاخ عالی قاپو، دری از درهای رواق مرقد علی را که با دری نو جایگزین شده بود، برای مدخل ورودی استفاده نمود. مسجد شیخ لطف الله یکی از بناهای پیرامونی میدان نقش جهان است که به عنوان مسجد اختصاصی شاه عباس بکار می رفته است.

ابنیه ی تخریب شده:

    غیر از ابنیه ای که اکنون موجودند، یادبودهای دیگری نیز در میدان نقش جهان وجود داشته که به تدریج کابرد خود را از دست داده و از میان رفته اند. عمارت نقاره خانه، ساعت بزرگ میدان، سرستونهای مرمرین که احتمالاً از تخت جمشید شیراز به اصفهان آمده بودند (یکی به چهلستون منتقل شده و دیگری در موزه ایران باستان تهران قرار دارد)، ۱۱۰ عراده توپ اسپانیایی (غنیمت فتح جزیره هرمز به وسیله امام قلی خان) و میله قپق به ارتفاع چهل متر در مرکز میدان (که امروزه به کلی از میان رفته است) از آن جمله اند.

میدان نقش جهان در سده ی یازدهم هجری قمری (سده ی هفدهم میلادی) :

    یکی از بزرگترین میدانهای جهان بوده است. شوالیه ژان شاردن فرانسوی میدان نقش جهان را زیباترین میدان دنیا می دانسته است. در دوره شاه عباس و جانشینان او، این میدان محل بازی چوگان، رژه ی ارتش، چراغانی، و محل نمایشهای گوناگون بوده است. دو دروازه سنگی چوگان از آن دوره هنوز در میدان باقی است که از انجام ورزش چوگان در آن دوره حکایت می کند و قدیمی ترین دروازه چوگان دنیاست. طرح این میدان تا جایی در نحوه اجرای بازی چوگان تاثیر داشته است که زمینهای ورزشی هارلینگام و سایر زمینهای چوگان معروف، کم و بیش از روی این میدان ساخته شده اند. این میدان همچنین محل برگزاری جمعه بازارهای عظیم بوده است. یکی از اولین مراسم رسمی که در این میدان برگزار شده است، بازگشت پیروزمندانه امام قلیخان از فتح جزیره هرمز به پایتخت (اصفهان) بوده است. شاردن نقل می کند که در مواقع جشن، تا پنجاه هزار چراغ در میدان روشن می شده است. شرح مفصل این میدان را جهانگردان نامدار اروپایی مانند شوالیه شاردن، ژان باتیست تاورنیه، پیترو دلاواله، سانسون، انگلبرت کمپفر و دیگران که از روزگار صفوی به بعد از اصفهان دیدن کرده اند، به دست داده اند و همه آنان زیبایی میدان را ستوده اند.

ثبت جهانی میدان نقش جهان:

    میدان نقش جهان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۱۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. همچنین این میدان در اردیبهشت ۱۳۵۸ و جزء نخستین آثار ایرانی میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسیده است.


 
میدان نقش جهان از دیدگاه میرزا غلام حسین افضل الملک
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٩  کلمات کليدي: میدان نقش جهان ، اصفهان ، میرزاغلام حسین افضل الملک ، میدان
    بخش هایی که از نظرتان می گذرد قسمت هایی از دست نوشته های میرزا غلام حسین افضل الملک (1241-1308 هجری خورشیدی) می باشد که در عهد ناصری می زیسته است. بخش های مربوط به میدان نقش جهان از سفرنامه ی اصفهان او انتخاب شده است.
    ابتدای آبادی این شهر، از شاه عباس بزرگ است. پیش از آن شاه اسماعیل و شاه طهماسب هم جا به جا قلیل بنا نموده اند و شاه عباس عمارات دولتی را به همان محل بنای جد خود شاه اسماعیل که باغی ساخته و به نقش جهان موسوم نموده طرح انداخت و بیوت و قصور عالیه ساخت و میدان وسیع نقش جهان را بنا کرد که کنون به همان وضع موجود است و قصر سردر دروازه بزرگ عمارت معروف به علی قاپی را بساخت.
    بازار قیصریه طرف شمال میدان و چهار بازار اطراف میدان را نیز بنا کرد. بازار قیصریه بازار وسیع و دکه های آن از سنگ عریض ساخته و متن بازار نیز سنگفرش است. دکان ها را دو طبقه ساخته اند. زیر و بالا خانه دارد تمام از آجر و بسیار خوش نماست و بزازان در آن نشسته اند. ضرابخانه و کاروانسرای معروف به شاه در آن واقع است. این بازار چندان طویل نیست. به عقب آن، بازار چیت سازها است به همان وضع و به آن ارتفاع نیست و در آن چهار بازار نیز ساخته شده و سردر این قیصریه به طرف میدان ایوانی خوب ساخته شده و دروازه ی بازار بر آن است؛ در ایران نظیر ندارد. مهندسین نقشه ها برداشته و نتوانسته اند مثل آن بسازند.
    .
    .
    .
    از جمله محله های معتبره در محله دولت میدان نقش جهان است که پیش روی عمارت دولتی به طرف شرق ساخته شده و در کمال وسعت است و مجره های زیر و بالا اطراف آن برای منزل و محل لشکر ساخته اند و در دروازه ی در آن به عمارت شاهی گشاده که سردر یکی علی قاپی است و دیگری سردر مختصری دارد مشهور به سردر خورشید و گویا اولی راه به دیوانخانه و دویمی راه به اندرونخانه بوده است. دروازه ی قیصریه به طرف شمال این میدان و در مسجد جامع عباسی محاذی آن به طرف جنوب می باشد و طرف شرق میدان مواجهه عمارات دولتی، ایوان  و در مسجد معروف شیخ لطف الله است و در جنبین قیصریه بر طبقه ی بالا نقاره خانه ی دولتی است و حوض بزرگی پیش روی در قیصریه ساخته شده و در اطراف میدان، نهری که کنارهای آن از سنگ است، درست نموده و آب از آن جاری بوده است و به مرور ایام درین میدان خرابی راه یافته، و این اوقات حضرت ظل السلطان آن را در مرمت صورت نوی داده و پایین جوی ها را جوی دیگر طرح کردند و درختان چنار و گل نشانیده و کنون جایی باصفا است. طول میدان پانصد ذرع شاه و عرض آن، یکصد و شصت ذرع است.

 
میدان همیشه نقش جهان!
ساعت ٥:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٧  کلمات کليدي: میدان نقش جهان ، اصفهان ، خلیج فارس

نام این میدان همیشه نقش جهان است همان گونه که خلیج فارس تا ابد فارس خواهد ماند!

میدان همیشه نقش جهان


 
? صفحه بعد