ژان اوتر و میدان نقش جهان

میدان نقش جهان اصفهان

    ژان اوتر (Jean Otter) فرستاده ی ویژه ی دربار لویی پانزدهم (پادشاه فرانسه) است که در سال 1738 میلادی و در عصر نادر شاه به اصفهان سفر کرده است. وی توصیف مختصری از میدان نقش جهان داشته که در ذیل به آن می پردازیم.

    میدان شاه بسیار زیبا و منظم و بزرگ است و در هیچ کشوری در دنیا مانند آن را ندیده ام. عالی قاپو؛ کاخ شاهان را در یک طرف با آجر ساخته اند که بسیار زیبا و بلند و باگنجایش است. چون از مدت ها پیش کسی در آنجا سکونت نداشته رو به خرابی رفته است...
    ...کمی دورتر در سمت دیگر میدان، مسجد شاه را ساخته اند. این مسجد بزرگ و زیباست و در ورودی زیبای نقره ای و حیاط بزرگی دارد.

/ 1 نظر / 29 بازدید
ساناز

علی آپ کن دیگه[ناراحت]