میدان نقش جهان از دیدگاه سایکس

    "ژنرال سر پرسی مولسورث سایکس" (General Sir Percy Molesworth Sykes) در سال 1867 میلادی متولد شد. وی که یک افسر انگلیسی است در سال 1892 با درجه ی سروانی در ارتش هندوستان خدمت کرد و از همان وقت به مسافرت و سیر و سیاحت در ایران علاقه مند بوده و از این رو به فراگیری زبان فارسی اشتغال می جوید. وی در سال 1893 به دستور دولت متبوع خود عازم ایران می شود  و تمام مشاهدات و مطالعات  خود را در کتابی به یادگار می گذارد.
    آنچه در ادامه ذکر می گردد اشاره ی کوچکی است که از نظر سایکس به میدان نقش جهان شده و مشاهدات و مطالعات کامل او در باره ی این میدان که ظاهرا بسیار مورد توجه سایکس هم بوده در کتاب سفرنامه ی وی ترجمه نشده است.
    در ادامه قسمت کوچکی از ترجمه ی سفرنامه ی  سایکس از زبان مترجم ذکر می گردد:
    نظر به این که اوضاع اصفهان از طرف نویسندگان و سیاحان دیگر به طور مشروح توصیف شده است، نگارنده فقط به مختصر اشاره ای قناعت می کند. سی وسه پل و پل خواجو که در منتهی الیه چهارباغ کهنه و نو قرار گرفته، در سرتاسر دنیا به واسطه ی زیبایی معروف می باشد و چهلستون نیز که شاهد مجد و عظمت گذشته ی ایران است از پیشرفت صنایع دوره ی درخشان سلاطین صفویه حکایت می کند. در اینجا باید اعتراف کرد که هیچ یک از آثار گذشته ی اصفهان مثل میدان شاه که هنوز دروازه های سنگی چوگان بازی طرفین آن پابرجاست در نگارنده نفوذ و تاثیر نکرده است.

/ 0 نظر / 28 بازدید