تاریخ بنای میدان نقش جهان

سيد عبدالحسين خاتون آبادي (1039 - 1105) مولف تاريخ وقايع السنين و العوام بناي ميدان نقش جهان را در سال 1011 هجري ضبط کرده است.
      منبع: گنجينه ي آثار تاريخي اصفهان ، تاليف دکتر لطف الله هنرفر، 1344

/ 0 نظر / 31 بازدید