/ 6 نظر / 29 بازدید
میر

با سلام به جناب علی اقا عزیز اموز نقش جهانی سپاهانی جناب علی اقا داماد تازه و نیمه گرفتار امید وارم زندگی همراه با خوشبختی و کامیابی توام با سلامتی به همراه داشته باشید کم پیدا شدید پارس فوتبال هم که در حال تغییرات است و فعلا تعطیل http://karimimir.blogfa.com/

میر

اصفهان نامه: به نام خداوند پندار و دین خداوند کیوان و ماه و زمین خدایی که جان می دهد خاک را به گردش درآورده افلاک را خداوند عشق و دل و شهد و شور خداوند شادی و مهر و سرور به من گر توان نوشتن دهد به دشت دلم بذر کشتن دهد بخواهم قلم را توانا کند مرا هوش بنهفته برنا کند که از شهر مینایی اصفهان رگ جان آن زنده رود روان دهم شرح و چشم قلم تر کنم کویر اندر این شهر جوهر کنم

میر

نقش نقش جهان در اصفهان نامه http://karimimir.blogfa.com/ ز میدان نامی و چون آن مکان نباشد نکوتر ز نقش جهان که هر گوشه اش یادگاری نکو ببینی ستاده به پا روبه رو شمالش به بازار و از اقتصاد بود مرکز و ثروت آرد به یاد جنوبش بود مسجدی بی نظیر که دنیا چو آنرا ندارد به ویر به خاور نموداری از دین بود که شیخش بخوانند و رنگین بود به کاشی و از گنبد و نقش آن به سقفی که دارد ز طاووس نشان شش اشکوبه کاخی که عالی قپو بود نام و در باختر باشد او به ایوان آن شاه و درباریان نشینند و بینند رزم آوران به چوگان به میدان سوران بدند قزل باش و از رزم داران بدند

میر شرح بینهایت ++ میر سپاهان

علی اقا با سلام از وقتی به جرگه گرفتارها پیوستید سایت نقش جهان هم به روز نشده گرفتاری شما که تازه شروع شده و در مقابل گرفتاریهای ما مثال حوض اب میان نقش جهان در مقابل دریای خزر به حساب میاید موفق باشید و سربلند . خوشبخت و خوشوقت